Quay tay có bị HIV không?

Thắc mắc của bạn đọc “Cháu năm nay 17 tuổi. Cháu có nghe nói bệnh sida, HIV lây qua đường tình dục. Cháu không quan hệ tình dục nhưng có đi qua đêm với tiếp...

Chi tiết